Παγκοσμιοποίηση, Αριστερά και Περιεκτική Δημοκρατία

(2002)

 

Περιεχόμενα 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του συγγραφέα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αλέξανδρου Γκεζερλή

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : H ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΕΦ.1 : «ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ» και «ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  | σελ. 23-89 ( PDF )

 

ΚΕΦ.2 : ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  | σελ. 91-111 ( PDF )

ΚΕΦ.3 : ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  | σελ. 113-120 ( PDF )

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦ.4 : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ;   | σελ.123-176 ( PDF )

ΚΕΦ.5 : Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ   | σελ. 177-195 ( PDF )

ΚΕΦ.6 : Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ  | σελ.197-236 ( PDF )

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦ.7 : ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | σελ. 239-285 ( PDF )

 • Η Ευρώπη των Αγορών και η διεθνοποίηση της οικονομίας
 • Η διευρυνόμενη συγκέντρωση οικονομικής δύναμης
 • Η ανεργία στη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς
 • Το δουλεμπόριο της παγκοσμιοποίησης
 • Η κρίση της γεωργίας, η τροφική κρίση και η παγκοσμιοποίηση
 • H «αγοραιοποίηση» της Ρωσίας και της Κίνας

ΚΕΦ.8 : Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | σελ. 287-325 ( PDF )

 • Οι βολικοί μύθοι για την οικολογική κρίση
 • Συγκέντρωση και τα θύματα της «ανάπτυξης»
 • Η εγκληματική οικολογία της Νέας Τάξης
 • Η άνοδος και η πτώση του oικολογικού κινήματος

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦ.9 : ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  | σελ. 329-392 ( PDF )

 • Οι οικονομικές συνέπειες της διεθνοποίησης της Ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη στην ΕΟΚ/ΕΕ
 • Ο μαρασμός του αγροτικού τομέα μας στην διεθνοποιημένη Ελληνική οικονομία
 • H Παγκοσμιοποίηση, οι χρηματιστηριακές κρίσεις και η Ελλάδα
 • Η είσοδος στην ΟΝΕ και το Ευρώ και η μυθολογία των ελίτ για τα οφέλη μας
 • Παγκοσμιοποίηση και το δικαίωμα στην εργασία

  • α. Το πρόβλημα της απασχόλησης στη σημερινή διεθνοποιημένη Ελληνική οικονομία

  • β. Ανεργία και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

 • Κοινωνική ασφάλιση: άλλο ένα θύμα της παγκοσμιοποίησης

ΚΕΦ.10 : Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |σελ. 393-411 ( PDF )

 • Η παρακμή της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας» στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση
 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διεθνοποιημένη ελληνική οικονομία
 • Η πολιτική ομογενοποίηση μέσα στην ΟΝΕ

ΚΕΦ.11 : ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | σελ. 413-460 ( PDF )

 • Η παγκοσμιοποίηση και ο νέος ανορθολογισμός
 • Οι πολιτιστικές επιπτώσεις της διεθνοποίησης της Ελληνικής οικονομίας και η Αριστερά
 • Η έκρηξη του Ελληνορθόδοξου ανορθολογισμού και οι συνέπειες της

 • Η άνθιση της εγκληματικότητας στη διεθνοποιημένη Ελληνική οικονομία

 • Η κουλτούρα των ναρκωτικών στη παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς

  • α. Η διεθνοποίηση της οικονομίας της αγοράς και η παράλληλη μαζική εξάπλωση των ναρκωτικών

  • β. Εξουσία και ναρκωτικά

  • γ. Ο ελληνικός «εκσυγχρονισμός» στα ναρκωτικά

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Για μια «άλλη» παγκοσμιοποίηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  | σελ. 465-470  ( PDF )

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  | σελ. 471 ( PDF )

 

 

Επιστροφή