ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ PDF

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  (σελ. 7-8)

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ 2η ΕΚΔΟΣΗ  (σελ. 9-10)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  (σελ. 11-16)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  (σελ. 17-63)   PDF

 

1. Εξάρτηση και αλληλεξάρτηση.
2. Βαθμός εξάρτησης.

3. Μορφές εξάρτησης.
4. Η δυναμική της εξάρτησης.
5. Προϋποθέσεις εξάρτησης.

6. Συνέπειες της εξάρτησης.

7. Σχέσεις διεθνούς εξάρτησης

8. Σχέσεις εξάρτησης στις μετα-καπιταλιστικές χώρες.

9. Σχέσεις εξάρτησης στις καπιταλιστικές χώρες.

10. Η έννοια της οικονομικής εξάρτησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (σελ. 64-91)  PDF

 

1. Η κλασική μαρξιστική σκέψη.
2. Το ορθόδοξο, το μαρξιστικό και το «παράδειγμα» εξάρτησης.

3. Η περίπτωση της Ελλάδας: ανάπτυξη ή υπανάπτυξη;
4. Η περίπτωση της Ελλάδας: εξαρτημένη ανάπτυξη.

 

ΚΕΦΑΛAIO Γ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ  (σελ. 92-232)  PDF

 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   α. Ανισομερή ανάπτυξη.
   β. Εκβιομηχάνιση χωρίς απορρόφηση του εργατικού δυναμικού.

   γ. Χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών.

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ

   α. Ο ρόλος της ξένης αγοράς στη βιομηχανική ανάπτυξη.
   β. Η σημασία του ξένου κεφαλαίου στην εκβιομηχάνιση.

   γ. Εξαρτημένη τεχνολογία.
   δ. Έλλειψη ολοκληρωμένης βιομηχανικής βάσης.

 

3. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ

   α. Διάρθρωση επενδύσεων και εξαρτημένη ανάπτυξη.
   β. Ο δυισμός της ελληνικής μεταποίησης.

   γ. Συμπεράσματα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  (σελ. 233-245)  PDF

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  (σελ. 246-273)  PDF

 

1. Η αύξηση της εμπορικής εξάρτησης στη μεταπολεμική περίοδο.
2. Η κάλυψη του διευρυνόμενου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

3. Σχέση μορφής ανάπτυξης και ισοζυγίου πληρωμών.
4. Παραγωγική δομή και ισοζύγιο.
5. Καταναλωτική δομή και ισοζύγιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  (σελ. 274-305)  PDF

 

1.Η διαδικασία της άνισης ανταλλαγής.
2. Εξαρτημένη τεχνολογία.

3. Το θέμα της ιδιαιτερότητας της τεχνολογίας.
4. Τεχνικές έντασης κεφαλαίου ή έντασης εργασίας;
5. Συμπεράσματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (σελ. 306-318)  PDF

 

1. Ανάπτυξη εν γένει και περιβάλλον.
2. Τύπος ανάπτυξης και περιβάλλον.

3. Εξάρτηση, συγκέντρωση και περιβάλλον.
4. Εξάρτηση, τουρισμός και περιβάλλον.
5. Εξάρτηση και πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.

6. Συμπεράσματα.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  (σελ. 319-322)  PDF

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (σελ. 323-331)  PDF

 

 

 

 

 

Επιστροφή