Κριτικές πάνω στο Βιβλίο:
Περιεκτική Δημοκρατία. Δέκα χρόνια μετά

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή