(Το παρακάτω κείμενο έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα "Ελευθεροτυπία/Βιβλιοθήκη" στις 20 Ιουνίου 2008)

 

Παρουσιάζουν ο ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΚΑΣ και ο ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

 

1. ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Περιεκτική Δημοκρατία Δέκα χρόνια μετά «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», Β' ΕΚΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ., ΣΕΛ. 592


Ένα πολυμεταφρασμένο πολιτικό δοκίμιο ξανάρχεται στην επικαιρότητα, 10 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση (1997, πρώτη έκδοση στα αγγλικά «Tοwards an Inclusive Democracy», και πρώτη στα ελληνικά το 1999) και αφού είχε εξαντληθεί από καιρό. Με την ευκαιρία μάλιστα της επανέκδοσής του στα ελληνικά ο συγγραφέας
πολιτικός φιλόσοφος και διευθυντής του διεθνούς περιοδικού «Society&Nature/Democracy&Nature/The International Journal of Inclusive Democracy» και τακτικός συνεργάτης της «Ελευθεροτυπίας» Τ. Φωτόπουλος επιχείρησε να ανανεώσει σημαντικά στατιστικά στοιχεία και να διαπιστώσει πόσο επιβεβαιώνονται τα προ 10ετίας συμπεράσματά του. Έτσι οι πολλές προσθήκες και αλλαγές καθιστούν ουσιαστικά την έκδοση μια επαναδιατύπωση της Περιεκτικής Δημοκρατίας. Με τον όρο «Περιεκτική Δημοκρατία» ο συγγραφέας θέλει να διαχωρίσει τη θέση του τόσο από την κοινοβουλευτική, φιλελεύθερη, σοσιαλιστική ή καπιταλιστική δημοκρατία και να δείξει πως μόνο με την επέκταση και την ανασύνθεση της κλασικής Αθηναϊκής Δημοκρατίας έχοντας ξεπεράσει τους θεμελιακούς περιορισμούς της: στενή έννοια του πολίτη, που δεν περιλάμβανε όλους τους κατοίκους, και κυρίως τις γυναίκες και τους δούλους, παράγοντες που «έπαιξαν βασικό ρόλο στην κατάρρευσή της» μπορεί να ξεπεραστεί μια πολυδιάστατη παγκόσμια κρίση: πολιτική, οικονομική, κοινωνική και οικολογική. Στόχος μας είναι τονίζεται να φτάσουμε σε μια σύνθεση της αυτόνομης / δημοκρατικής παράδοσης με την παράδοση του ελευθεριακού σοσιαλισμού και τα ριζοσπαστικά πράσινα και φεμινιστικά ρεύματα μέσα στα κινήματα. «Αυτό -γράφει ο Τ.Φ.- συνεπάγεται ότι το πρόταγμα για τη δημοκρατία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο στη συνειδητή επιλογή από μέρους μας μεταξύ της παράδοσης της ετερονομίας και της παράδοσης της αυτονομίας». Υψιστο αξίωμα: «Η ελευθερία είναι ο υψηλότερος στόχος του ανθρώπου».