Περιεχόμενα  του  βιβλίου 

Περιεκτική  Δημοκρατία


Πρόλογος για την Ελληνική έκδοση 

Εισαγωγή   

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κεφ. 1:  Η Οικονομία της Αγοράς και η Διαδικασία Αγοραιοποίησης   

1.1. Από τις αγορές στις οικονομίες της αγοράς     

1.2. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: η φιλελεύθερη φάση        

1.3. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: η κρατικιστική φάση       

1.4. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: η νεοφιλελεύθερη φάση        

1.5. Διεθνοποίηση και το έθνος-κράτος        

Κεφ. 2: Η Οικονομία Ανάπτυξης και ο "Σοσιαλιστικός" Κρατισμός   

2.1. Η ανάδυση της οικονομίας ανάπτυξης        

2.2. Η κατάρρευση της «σοσιαλιστικής» οικονομίας ανάπτυξης στην Ανατολή       

2.3. Η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας στη Δύση        

2.4. Γιατί απέτυχε ο «σοσιαλιστικός» κρατισμός        

Κεφ. 3:  Η  Οικονομία Ανάπτυξης και ο Νότος 

3.1. Η αποτυχία της οικονομίας ανάπτυξης στο Νότο      

3.2. Οι συμβατικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη        

3.3. Η οικολογική διάσταση της ανάπτυξης       

3.4. Δημοκρατία και ανάπτυξη

Κεφ. 4:  Η Γενικευμένη Κρίση της Καπιταλιστικής Οικονομίας Ανάπτυξης   

4.1. Μια πολυδιάστατη κρίση        

4.2. Η οικονομία της ανάπτυξης και η οικολογική κρίση     

4.3. Υπάρχει διέξοδος;

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κεφ. 5:  Προς μια νέα Αντίληψη της Δημοκρατίας    

5.1. Δημοκρατία και οικονομία ανάπτυξης       

5.2. Δημοκρατία, ελευθερία και αυτονομία        

5.3. Παλιές και νέες αντιλήψεις για τη δημοκρατία        

5.4. Η έννοια της περιεκτικής δημοκρατίας      

Κεφ. 6:  Συνομοσπονδιακή Περιεκτική Δημοκρατία    

6.1. Δημοκρατία και κοινότητα      

6.2. Το πολιτικό πλαίσιο της  περιεκτικής δημοκρατίας        

6.3. Το οικονομικό πλαίσιο της περιεκτικής δημοκρατίας        

6.4. Σχεδίασμα ενός μοντέλου οικονομικής δημοκρατίας

Κεφ. 7:  Η Μετάβαση στην Περιεκτική Δημοκρατία    

7.1. Ένα νέο είδος πολιτικής        

7.2. Η μετάβαση στην οικονομική δημοκρατία       


TΡITO ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κεφ. 8:  Που θεμελιώνουμε το πρόταγμα για μια περιεκτική δημοκρατία  

8.1. Ο μύθος της αντικειμενικότητας: ορθόδοξη «αντικειμενικότητα»        

8.2. Ο μύθος της αντικειμενικότητας:  διαλεκτική «αντικειμενικότητα»       

8.3. Πέρα από τον «αντικειμενισμό», τον ανορθολογισμό και το σχετικισμό

 

Επίλογος  

Επιλεκτική βιβλιογραφία  

Ονομαστικό ευρετήριο 

 

 

© TF 1997
      © για την Ελληνική γλώσσα Καστανιώτης

Επιστροφή