Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Αθήνα: Καστανιώτης, 1997), σελ. 616, ISBN: 960-03-1822-0, ISBN: 978-960-0318-22-7
 

 

Περιεχόμενα

Βιβλιοκριτικές

 

 

Η Νεα Διεθνής Τάξη δεν είναι μόνο πολιτική, σαν συνέπεια της κατάρρευσης του "υπαρκτού" σοσιαλισμού και του αντίστοιχου τέλους του ψυχρού πολέμου. Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική και ιδεολογική της διάσταση. Η διεθνοποίηση της οικονομίας της αγοράς και η καθολίκευση του οικονομικού προγράμματος της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης οροθετούν την οικονομική διασταση της. Αντίστοιχα, η μεταμοντέρνα μυθολογία του τέλους των ιδεολογιών προσδιορίζει την ιδεολογική της διάσταση. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι τρείς αυτές βασικές συνιστώσες της Νέας Τάξης και οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Οι συνέπειες της ενσωμάτωσης της χώρας στην διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς, η άνοδος του σοσιαλφιλελευθερισμού στην εξουσία που στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και η παράλληλη άνθιση ενός μίγματος ελληνορθόδοξου εθνικισμού αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ανάλυσης που επιχειρείται μέσα από τα δοκίμια που περιέχονται στο βιβλίο αυτό. Τέλος, η διερεύνηση μιας εναλλακτικής "ταξης" που καθορίζεται από τις παραμέτρους της πολιτικής, οικονομικής και οικολογικής δημοκρατίας αντιπαρατίθεται στη σημερινή "δημοκρατική" Νέα Τάξη που υιοθετούν ή αποδέχονται όχι μόνο οι νεοφιλελεύθεροι αλλά και οι υποτιθέμενοι αντίπαλοι τους στην "κεντρο-αριστερά".

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Ελλάδα στη Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη και η αριστερά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ελληνικός σοσιαλ-φιλελευθερισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εγκληματικότητα και ναρκωτικά στη Νέα Οικονομική Τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Οικολογική κρίση και οικονομικήΗ Ελλάδα στη Βαλκανική Νέα Τάξη

? ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

? ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

? ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Διεθνής τάξη και τρομοκρατία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΚΕΦΑΛΑlΟ 10: Ιδεολογία, κουλτούρα και ΜΜΕ στη Νέα Τάξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: H Ελληνική αναζήτηση πολιτιστικής ταυτότητας στη Νέα Τάξη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η κρίση της "δημοκρατίας".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Νέα Τάξη και Τοπική αυτοδυναμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Για μια "άλλη" δημοκρατία σε μια άλλη "τάξη"

Ευρετήρια

Ι. Ελληνικο

ΙΙ. Αγγλικο

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

 

 

Επιστροφή