ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔ

 

Αν βρίσκετε χρήσιμη την προσπάθεια του Δικτύου Περιεκτικής Δημοκρατίας (ΠΔ) και έχετε πειστεί ότι η κοινωνία που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια κοινωνία που βασίζεται σε μια Περιεκτική Δημοκρατία, βοηθήστε μας να διαδώσουμε το πρόταγμα της ΠΔ.

Η προσπάθεια μας στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική δουλειά των μελών του Δικτύου μας και στην έμπρακτη βοήθεια των φίλων της ΠΔ. Δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση από κρατικούς ή υπερκρατικούς οργανισμούς, καθώς και από ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ κ.λπ.

 Οι τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε είναι:

1) Με τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο της Περιεκτικής Δημοκρατίας που είναι βέβαια και η σημαντικότερη ενεργή στήριξη που μπορείτε να προσφέρετε στο πρόταγμα της ΠΔ. Άμεσος στόχος του Δικτύου είναι η δημιουργία οριζόντια οργανωμένων αμεσοδημοκρατικών ομάδων που δρουν σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, με παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, σωματεία, συνελεύσεις γειτονιάς κ.λπ. και το κυριότερο, το χτίσιμο νέων θεσμών ΠΔ, αρχίζοντας εδώ και τώρα.

2) Με την εγγραφή σας ως συνδρομητή/συνδρομήτριας στο περιοδικό Περιεκτική Δημοκρατία. Και ένα επιπλέον σημαντικό βήμα είναι η διάδοση του περιοδικού σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, γι' αυτό και αν μπορείτε γράψτε συνδρομητές κάποιους φίλους/φίλες σας.

3) Με την προσφορά κάποιου ποσού μέσω διαδικτύου (PayPal) ή με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό. Κάθε συμβολή βοηθάει. Όλες οι οικονομικές προσφορές πηγαίνουν στη συντήρηση και επέκταση του Δικτύου μας και συμβάλλουν στις προσπάθειες μας για τη διάδοση του προτάγματος της ΠΔ. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια σας!

PayPal (πιστώνεται στο editors@inclusivedemocracy.org):

Τραπεζικός λογαριασμός:

Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος

Αριθ. Λογαριασμού:  211/636454-31

ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR9501102110000021163645431

ΩΔ. SWIFT Τράπεζας (BIC): ETHNGRAA