Συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους σχετικούς με το 

πρόταγμα της Περιεκτικής Δημοκρατίας


Site του Ελληνικού Δικτύου Περιεκτικής Δημοκρατίας  [ ελληνικά ]

Πόρταλ "Αντιπαγκοσμιοποίηση" [ ελληνικά ] 

Αρχείο Τάκη Φωτόπουλου  [ελληνικά, αγγλικά, άλλες γλώσσες]

The International Journal of Inclusive Democracy (2004 - σήμερα) [αγγλικά]

 

Democracy & Nature (1992-2003) [αγγλικά]

 

The Inclusive Democracy Network (Διεθνές Δίκτυο για την ΠΔ) [ αγγλικά, άλλες γλώσσες ]

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αρχική  Σελίδα