Περιεχόμενα  του  βιβλίου 

Περιεκτική Δημοκρατία. Δέκα χρόνια μετά


 

Πρόλογος

 

Πρόλογος για την α΄ έκδοση

 

Εισαγωγή

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Οικονομία της Αγοράς και η Διαδικασία Αγοραιοποίησης

 

1.1. Από τις αγορές στις οικονομίες της αγοράς

1.2. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: Η φιλελεύθερη φάση

1.3. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: η κρατικιστική φάση

1.4. Η διαδικασία αγοραιοποίησης: Η νεοφιλελεύθερη φάση

1.5. Διεθνοποίηση και έθνος-κράτος

Κεφάλαιο Δεύτερο: Η Οικονομία Ανάπτυξης και ο «Σοσιαλιστικός» Κρατισμός

 

2.1. Η ανάδυση της οικονομίας ανάπτυξης

2.2. Η κατάρρευση της «σοσιαλιστικής» οικονομίας ανάπτυξης στην Ανατολή

Α. Οι καπιταλιστικές οικονομίες της αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη

1) Η Ρωσική περίπτωση
2) Η περίπτωση των χωρών του τ. «υπαρκτού» στην Ε.Ε.

 

Β. Οι «σοσιαλιστικές» οικονομίες της αγοράς στην Άπω Ανατολή

2.3. Η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας στην Δύση

2.4. Γιατί απέτυχε ο «σοσιαλιστικός» κρατισμός

Κεφάλαιο Τρίτο: Η Οικονομία Ανάπτυξης και ο Νότος

 

3.1. Η αποτυχία της οικονομίας ανάπτυξης στον Νότο

3.2. Οι συμβατικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη

3.3. Η οικολογική διάσταση της ανάπτυξης

 

3.4. Δημοκρατία και ανάπτυξη

Κεφάλαιο Τέταρτο: Η Γενικευμένη Κρίση της Καπιταλιστικής Οικονομίας Ανάπτυξης

 

4.1. Μια πολυδιάστατη κρίση

4.2. Η οικονομία ανάπτυξης και η οικολογική κρίση

4.3. Υπάρχει διέξοδος;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Προς μια Νέα Αντίληψη της Δημοκρατίας

 

5.1. Δημοκρατία και οικονομία ανάπτυξης

5.2. Δημοκρατία, ελευθερία και αυτονομία

5.3. Παλιές και νέες αντιλήψεις για την δημοκρατία

5.4. Η έννοια της Περιεκτικής Δημοκρατίας

Κεφάλαιο Έκτο: Συνομοσπονδιακή Περιεκτική Δημοκρατία

 

6.1. Δημοκρατία και δήμος

6.2. Το πολιτικό πλαίσιο της Περιεκτικής Δημοκρατίας

6.3. Το οικονομικό πλαίσιο της Περιεκτικής Δημοκρατίας

α) Ο μηχανισμός της αγοράς

β) Ο μηχανισμός του κεντρικού σχεδιασμού

γ) Συμμετοχικός σχεδιασμός και ελευθερία επιλογής

6.4. Σχεδίασμα ενός μοντέλου οικονομικής δημοκρατίας

α) Καταμερισμός εργασίας στον τομέα των βασικών αναγκών

β) Καταμερισμός εργασίας στον τομέα των μη βασικών αναγκών

α) Βασικά αγαθά και υπηρεσίες

β) Μη βασικά αγαθά και υπηρεσίες

γ) Ενδιάμεσα αγαθά

δ) Τεχνολογία

Κεφάλαιο Έβδομο: Η Μετάβαση στην Περιεκτική Δημοκρατία

 

7.1. «Μη συστημικές» (ρεφορμιστικές) στρατηγικές

7.2. Παλιές και νέες «αντισυστημικές» στρατηγικές

Α) Αναρχοσυνδικαλισμός

Β) Ελευθεριακός Κοινοτισμός

7.3. «Ενδιάμεσες» στρατηγικές

7.4. Η μεταβατική στρατηγική του προτάγματος για την Περιεκτική Δημοκρατία

7.5. Το απελευθερωτικό υποκείμενο στην νεοφιλελεύθερη νεωτερικότητα

7.6. Ένα νέο είδος Πολιτικής και πολιτικής οργάνωσης

7.7. Η Μετάβαση σε μια Περιεκτική Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Που θεμελιώνουμε το πρόταγμα για μια Περιεκτική Δημοκρατία;

 

8.1. Ο μύθος της αντικειμενικότητας: ορθόδοξη «αντικειμενικότητα»

8.2. Ο μύθος της αντικειμενικότητας: διαλεκτική «αντικειμενικότητα»

8.3. Πέρα από τον «αντικειμενισμό», τον ανορθολογισμό και τον σχετικισμό           

Επίλογος

 

 

Επιστροφή