ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Περιεχόμενα

Βιβλιοκριτικές

 


Το μικρό αυτό βιβλίο φιλοδοξεί να δείξει τη σχέση μεταξύ της κλασικής δημοκρατίας και μιας νέας αντίληψης της δημοκρατίας η οποία έχει τη καταγωγή της στην κλασική Αθήνα.

Ένας βασικός στόχος του είναι να δείξει ότι η κλασική δημοκρατία ήταν μερική όχι  μόνο με τη συνηθισμένη έννοια ότι δεν περιλάμβανε όλο τον πληθυσμό (γυναίκες, δούλοι, μέτοικοι) αλλά κυρίως με την έννοια ότι περιοριζόταν στο πολιτικό επίπεδο.

Η ανάδυση όμως της οικονομίας της αγοράς και συνακόλουθα του σοσιαλιστικού κινήματος τους τελευταίους δύο αιώνες, καθώς και η σημερινή ανάπτυξη νέων κοινωνικών κινημάτων (φεμινιστικό, "κινήματα ταυτότητας" κ.λπ.) οδηγούν σε μια νέα σύνθεση  που αποτελεί, συγχρόνως, και την υπέρβαση τόσο της κλασικής δημοκρατίας όσο και του σοσιαλιστικού προτάγματος.

Μιας σύνθεσης που θεμελιώνεται στην αρχή της ισοκατανομής όχι μόνο της πολιτικής αλλά και της οικονομικής και γενικότερα της κοινωνικής δύναμης μεταξύ όλων των πολιτών.

Δεδομένης της σημερινής σύγχυσης, συνήθως σκόπιμα  καλλιεργημένης από τους επαγγελματίες πολιτικούς  οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να συσκοτίσουν την έννοια της πραγματικής δημοκρατίας, το βιβλίο στοχεύει να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια συνοπτική εικόνα της έννοιας της δημοκρατίας, που θα μπορούσε ν' αντιπαραβάλλει με αυτό που περνά για "δημοκρατία" σήμερα στη δύση, και να συνάγει τα συμπεράσματά του.

 

 

Επιστροφή