Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

 Ημι-ολοκληρωτική «Δημοκρατία» ή Περιεκτική Δημοκρατία;

 

εκδόσεις Κουκίδα, 2009, σελ. 318, ISBN: 978-960-9410-00-7

 

αγοράστε το βιβλίο - ενισχύστε το Δίκτυο για την Περιεκτική Δημοκρατία

Περιεχόμενα

Βιβλιοκριτικές & Παρουσιάσεις

 

 

Το βιβλίο εξετάζει αρχικά την σημερινή βαθιά οικονομική  κρίση, η οποία δεν είναι, βέβαια, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία του συστήματος της οικονομίας της αγοράς που καθιερώθηκε εδώ και περίπου δυο αιώνες, αλλά είναι όμως η πρώτη παγκοσμιοποιημένη κρίση, με την έννοια ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της δεν είναι, όπως στον μεσοπόλεμο, απλώς αντανάκλαση της κρίσης σε κάποιες κύριες καπιταλιστικές οικονομίες, αλλά αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της ίδιας της γένεσης και εξέλιξης της. Το δεύτερο σημαντικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι πως δεν είναι μόνο οικονομική αλλά τμήμα μιας ακόμη σοβαρότερης πολυδιάστατης κρίσης: οικολογικής, πολιτικής, πολιτισμικής και γενικότερα κοινωνικής. Αυτά τα δύο θέματα, σε σχέση και με την επιδεινούμενη Ελληνική πολυδιάστατη κρίση, και την ανάγκη για ένα νέο αντισυστημικό κίνημα που θα μας οδηγήσει από τη σημερινή ημιολοκληρωτική «δημοκρατία» σε μια πραγματική Περιεκτική Δημοκρατία, στην οποία η βάση της πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας θα είναι οι δημοτικές συνελεύσεις στις συνομοσπονδιοποιούμενες τοπικές κοινωνίες, αποτελούν τα κεντρικά θέματα του βιβλίου αυτού.

 

Επιστροφή